ประถมศึกษา 3

แบบฝึกภาษาไทย ป.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกภาษาไทย ป.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกภาษาไทย ป.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2331107110

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึกภาษาไทย ป.๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กวางป่าสามพี่น้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เต่าเอ๋ย เต่าตนุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระต่ายตื่นตูม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ผู้ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ใครคือเจ้าป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ปลาตะเพียนใบลาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ลิงฟักไข่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เด็กไทย ทำดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรือลำใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เพลงกล่อมของคุณย่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ รังนักกินได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ บทละครนอก เรื่องไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ - ๖
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ - ๑๒