ประถมศึกษา 6

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 หลักสูตร 2551 (ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 หลักสูตร 2551 (ปรับปรุงใหม่)

เก็งข้อสอบ O-NET ป.6 หลักสูตร 2551 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1990113110

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์ และคณะ

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

 • ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551
 • แนวข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET
 • ทบทวนความรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

รหัสวิชา 61            ภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 62            สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 63            ภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 64            คณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 65            วิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 66            สุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 67            ศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 68            การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย