มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบรับตรง ฟิสิกส์

เก็งข้อสอบรับตรง ฟิสิกส์

เก็งข้อสอบรับตรง ฟิสิกส์

รหัสหนังสือ : 1922401100

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :วราวุธ สุขมาก

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือสำหรับมุ่งสอบรับตรง และClearing house หรือสอบPAT ในระบบAdmission ที่มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 350ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สามารถสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

เรื่องที่ 1         กลศาสตร์

เรื่องที่ 2         ของไหล ความร้อน คลื่นกล

เรื่องที่ 3         เสียง แสง

เรื่องที่ 4         ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เฉลยเรื่องที่ 1    กลศาสตร์

เฉลยเรื่องที่ 2    ของไหล ความร้อน คลื่นกล

เฉลยเรื่องที่ 3    เสียง แสง

เฉลยเรื่องที่ 4    ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

ข้อสอบส่วนที่ 2

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3

เฉลยชุดที่ 4

เฉลยชุดที่ 5

เฉลยชุดที่ 6