ประถมศึกษา 5

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2361107110

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ ตั้งแต่ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึกภาษาไทย ป.๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ โลกก้าวหน้า เทคโนโลยีก้าวไกล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ตุ๊กตาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ รอบรั้วล้อมรัก ปลูกผักสวนครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ งามมารยาท งามกาย วาจา ใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พระมหาธีรราชเจ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สัตว์ป่า น่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งานอดิเรกของฉัน สร้างฝันให้เป็นจริง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เศรษฐี...รีไซเคิลขยะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ บทอาขยาน สืบสานวัฒนธรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ คำประพันธ์ไทย สอนใจชายหญิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ นิทานเทียบสุภาษิต เรื่องชี้โพรงให้กระรอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ บทละครพูด เรื่องหางว่าว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ บทเห่กล่อมของสุนทรภู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ บทละครเรื่องเงาะป่า ตอน คนังและไม้ไผ่ไปเที่ยวป่า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ - ๗
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ - ๑๕