มัธยมศึกษาปีที่ 4

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.4

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.4

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.4

รหัสหนังสือ : 1501269100

จำนวน : 296 หน้า

ผู้แต่ง :เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นการวิเคราะห์ประโยค เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาคและปลายภาค
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ม.6

:: สารบัญ

 • คำนาม
 • คำสรรพนาม
 • คำกริยา
 • คำคุณศัพท์
 • คำวิเศษณ์
 • ประพันธสรรพนาม
 • Kind of Sentences
 • แบบทดสอบ
 • เฉลย
 • ภาคผนวก