วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่5 เดือนตุลาคม 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่5 เดือนตุลาคม 2555

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่5 เดือนตุลาคม 2555

รหัสหนังสือ : 4350055005

จำนวน : 236 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

ส่วนวิชาการ แบบทดสอบปลายภาคที่ 1 5 กลุ่ม สาระวิชา และส่วนเสริมคอลัมน์ Computer Kids , อย่าทำ!จำไว้นะ ,มหัศจรรย์การเรียนรู้ ,เปิดซอง ,เขียนจากภาพ และเปิดบ้านสุขศึกษา

:: สารบัญ

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์  ธัญญา

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

ส่วนเสริม

Computer Kids : by Hi! Tech

มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง

เปิดซอง : พี่สมาร์ท

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก

นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา