มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบรับตรง ภาษาไทย

เก็งข้อสอบรับตรง ภาษาไทย

เก็งข้อสอบรับตรง ภาษาไทย

รหัสหนังสือ : 1921101100

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :จุฑาฎา เทพวรรณ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือสำหรับมุ่งสอบรับตรง และClearing house หรือสอบPAT ในระบบAdmission ที่มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 350ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สามารถสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

เรื่องที่ 1 การอ่าน

เรื่องที่ 2 การเขียน

เรื่องที่ 3 การฟังและการพูด

เรื่องที่ 4 หลักการใช้ภาษา

เฉลยเรื่องที่ 1 การอ่าน

เฉลยเรื่องที่ 2 การเขียน

เฉลยเรื่องที่ 3 การฟังและการพูด

เฉลยเรื่องที่ 4 หลักการใช้ภาษา

 

ข้อสอบส่วนที่ 2

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3

เฉลยชุดที่ 4

เฉลยชุดที่ 5