มัธยมศึกษาปีที่ 6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.6

รหัสหนังสือ : 1990119100

จำนวน : 696 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 320 บาท

ส่วนลด : 96 บาท

ราคาพิเศษ : 224 บาท

:: รายละเอียด

ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551 มีแนวข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมมากกว่า 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET สามารถทบทวนความรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

รหัสวิชา 01 ภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 06 สุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 07 ศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย