ประถมศึกษา 6

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2371107110

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.วรนารถ วัชราธร

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึกภาษาไทย ป.๖

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน้าต่างความรู้ ประตูอินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ดอกไม้หลากสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อัญมณีล้ำค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชีวิตสัตว์อัศจรรย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ท้องฟ้าแจ่มใส หาดทรายชวนชม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ภูมิปัญญา น่านิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นิราศเดือน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ บทเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ นิทานทองอินเรื่องที่ ๑ นากพระโขนงที่สอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ สุภาษิตสอนหญิง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ บทละครรำ เรื่องพระร่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ บทละคร เรื่องรามเกียรต์ ตอน ศึกไมยราพ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ - ๖
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ - ๑๒