มัธยมศึกษาปีที่ 3

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3

รหัสหนังสือ : 1990118100

จำนวน : 428 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 250 บาท

ส่วนลด : 75 บาท

ราคาพิเศษ : 175 บาท

:: รายละเอียด

ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551 มีแนวข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET สามารถทบทวนความรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

รหัสวิชา 91 ภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 96 สุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 97 ศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย