ประถมศึกษา 6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6

คู่มือเตรียมสอบ O-NET ป.6

รหัสหนังสือ : 1990117100

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 220 บาท

ส่วนลด : 22 บาท

ราคาพิเศษ : 198 บาท

:: รายละเอียด

ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551 มีแนวข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมมากกว่า 700 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET สามารถทบทวนความรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 66 สุขศึกษาและพลศึกษา

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 67 ศิลปะ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย

รหัสวิชา 68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3
 • เฉลย