มัธยมศึกษาปีที่ 6

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.6

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.6

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.6

รหัสหนังสือ : 1501271100

จำนวน : 312 หน้า

ผู้แต่ง :เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 45 บาท

ราคาพิเศษ : 105 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นการวิเคราะห์ประโยค เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาคและปลายภาค
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ม.6

:: สารบัญ

1. ชนิดของประโยค

 • ประโยคความเดียว
 • ประโยคความรวม
 • ประโยคความซ้อน
 • ประโยค

2. การใช้ Co-ordinating conjunctions และคำเชื่อมอื่นๆ

 • การใช้ as

3. ข้อสังเกตเรื่องการแปล

4. การใช้ Tenses

 • โครงสร้างกลุ่ม Simple tenses
 • โครงสร้างกลุ่ม Continuous tenses
 • โครงสร้างกลุ่ม Perfect tenses
 • วิธีใช้

5. แบบฝึกหัด

6. แบบทดสอบ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3

7. เฉลย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3