มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบรับตรง สังคมศึกษา

เก็งข้อสอบรับตรง สังคมศึกษา

เก็งข้อสอบรับตรง สังคมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1923101100

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :นันโท อ่อนเจริญ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือสำหรับมุ่งสอบรับตรง และClearing house หรือสอบPAT ในระบบAdmission ที่มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 450ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สามารถสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

เฉลยสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
เฉลยสาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เฉลยสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เฉลยสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เฉลยสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

ข้อสอบส่วนที่ 2

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่ 3

เฉลยชุดที่ 4

เฉลยชุดที่ 5