ประถมศึกษา 6

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.6

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.6

เก็งข้อสอบภาษาไทย ป.6

รหัสหนังสือ : 1371108100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

แบบทดสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการทำข้อสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ป.6 เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาคและ ปลายภาค 

:: สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1

 • ชมรมคนรักวรรณคดี
 • จากผาแต้มสู่อียิปต์
 • ควาย ข้าว และชาวนา
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 2

 • นักสืบทองอิน
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 3

 • อ่านป้ายได้สาระ
 • กทลีตานี
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 4 

 • การเดินทางของพลายน้อย
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 5

 • ละครย้อนคิด
 • กลอนกานท์จากบ้านไทย
 • กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
 • ไม้งามในสวนแก้ว
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 6

 • อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่ง่ามดี
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 7

 • ศึกสายเลือด
 • ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 8

 • สมุดมิตรภาพ
 • ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
 • สวยร้ายสายลับ
 • สี่ศิษย์พระดาบส
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 9

 • หนึ่งในประชาคม
 • เสียแล้วไม่กลับคืน
 • หลักและการใช้ภาษา

แบบทดสอบชุดที่ 10

 • นิทานแสนสนุก
 • พ่างเพี้ยงพสุธา
 • หลักและการใช้ภาษา