มัธยมศึกษาปีที่ 4

ธรณีวิทยา ม.4-ม.6

ธรณีวิทยา ม.4-ม.6

ธรณีวิทยา ม.4-ม.6

รหัสหนังสือ : 2512531100

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :กฤษณ์ วันอินทร์และสมฤดี สาธิตคุณ

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์โลก เข้าใจโลกของเรา กระบวนการของโลก แร่ วัฏจักรของหิน หินอัคนี หินตะกอน หินแปร การหาอายุทางธรณีวิทยา ตารางธรณีกาล กลุ่มหินที่สำคัญของประเทศไทย ความสำคัญของการศึกษาธรณีโครงสร้าง ความเค้นและความเครียดในชั้นเปลือกโลก การวางตัวของชั้นหิน รอยโค้ง รอยเลื่อน แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่อื่นๆ ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรโลหะ ทรัพยากรอโลหะ แผ่นดินไหว สึนามิ แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด หลุมยุบ น้ำท่วม และภัยแล้ง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  วิทยาศาสตร์โลก

 1. วิทยาศาสตร์โลก
 2. ธรณีวิทยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แร่และหิน

 1. แร่
 2. หิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ธรณีประวัติ

 1. ธรณีประวัติ
 2. การกำหนดอายุทางธรณีกาล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธรณีโครงสร้าง

 1. ความเค้นและความเครียดในชั้นเปลือกโลก
 2. การวางตัวของชั้นหิน
 3. รอยโค้ง
 4. รอยเลื่อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนที่ 

 1. รูปทรงสัณฐานของโลก
 2. แผนที่และองค์ประกอบแผนที่
 3. แผนที่ชนิดต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ทรัพยากรธรรมชาติ

 1. ทรัพยากรธรณี
 2. ทรัพยากรน้ำ
 3. พลังงานทดแทน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ธรณีพิบัติภัย

 1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ