มัธยมศึกษาปีที่ 5

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.5

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.5

COMPACTภาษาอังกฤษ ม.5

รหัสหนังสือ : 1501270100

จำนวน : 316 หน้า

ผู้แต่ง :เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 45 บาท

ราคาพิเศษ : 105 บาท

:: รายละเอียด

 • เน้นการวิเคราะห์ประโยค เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาคและปลายภาค
 • เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET ล่วงหน้า ในระดับชั้น ม.6

:: สารบัญ

- คำศัพท์ที่มีประโยชน์และพบเห็นได้บ่อย (Useful common vocabulary)

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • L
 • W

- ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ

- แบบทดสอบ

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3

- เฉลย

 • ชุดที่ 1
 • ชุดที่ 2
 • ชุดที่ 3