วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม 2556

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม 2556

วารสารแม็คประถมปลาย ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม  2556

รหัสหนังสือ : 4350055008

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ศุภพิชญ์ วิเชียรฉันท์

เศษส่วน,เวลา

วิทยาศาสตร์ : ดร.นภาภรณ์  ธัญญา

พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต (ตอนที่1)

ภาษาไทย : อ.วรรณา ทองเฝือ

ภาษาพาที : อย่างนี้ดีควรทำ,กระดาษนี้มีที่มา

วรรณคดีลำนำ : เที่ยวเมืองพระร่วง

หลักและการใช้ภาษา : การพูด,การฟังและการดู,การเขียนรายงานและการพูดรายงาน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.ลักษมี เสือวงษ์

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

Punctuation (เครื่องหมายวรรคตอน)

Present Continuos tense

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ชนิศา บุษราคัมสกุล

บทประยุกต์

วิทยาศาสตร์ : อ.อุไรวรรณ ลิ่มสกุล

เสียงกับการได้ยิน

ภาษาไทย : อ.พลรัฐ แก้วตะโนด

ภาษาพาที : ภาษาจรรโลงใจ,รู้ไว้ได้ประโยชน์

วรรณคดีลำนำ : เหตุการณ์ในบ้านสวน

หลักและการใช้ภาษา : การเขียนแนะนำ,การกรอกแบบรายการ,กาพย์ยานี11

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.รสนา ศิริสวัสดิ์

ประวัติศาสตร์(2)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

Connector,Yes/No Question

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.ชูวิทย์ นักร้อง

รูปวงกลม,บทประยุกต์

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

แนวโจทย์ O-NET

ภาษาไทย : อ.หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล

ภาษาพาที : หนึ่งในประชาคม,เสียแล้วไม่กลับคืน

วรรณคดีลำนำ : สมุทรมิตรภาพ

หลักและการใช้ภาษา : การย่อความ,การพูดรายงาน,การเจรจาต่อรอง,การสนทนาและการพูดโทรศัพท์,วิธีสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.บุหงา จันทนากร

ประวัติศาสตร์(2)

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Connector,Punctuation,แนวข้อสอบ O-NET

 

ส่วนเสริม

อย่าทำ ! จำไว้เลย : พี่กินทามะ

มหัศจรรย์การเรียนรู้ : การ์ก็อง

เปิดซอง : พี่สมาร์ท

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก