หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2412213100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ,ณัชชา รัตนสุวรรณวุฒิ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก ระดับชั้น ม.1-3 เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

:: สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 ดอกบัวบาน

กิจกรรมที่ 2 แทงลูกโป่งไม่แตก

กิจกรรมที่ 3 จดหมายลับ

กิจกรรมที่ 4 หิ่งห้อยในดงผักบุ้ง

กิจกรรมที่ 5 ไข่ดิบ-ไข่สุกหมุนต่างกันอย่างไร

กิจกรรมที่ 6 เรือสบู่

กิจกรรมที่ 7 ต้มไข่ในถ้วยกระดาษ

กิจกรรมที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ของหนู

กิจกรรมที่ 9 น้ำพุจากน้ำอัดลม

กิจกรรมที่10 ลูกเหม็นเต้นระบำ

กิจกรรมที่ 11 ดอกไม้ให้คุณ

กิจกรรมที่ 12 ของเหลวเหนือชั้น

กิจกรรมที่ 13 ฟองสบู่แสนสวย

กิจกรรมที่ 14 หวานเย็นชื่นใจ

กิจกรรมที่ 15 ไก่ขันยามเช้า

กิจกรรมที่ 16 ผลงานที่ภาคภูมิใจ