หนังสือเรียนประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 เล่มที่ 2

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 เล่มที่ 2

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 เล่มที่ 2

รหัสหนังสือ : 2503107120

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :ชาติชาย พนานานนท์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์และประโยชน์ของประวัติศาสตร์นั้น เป็นการปรับปรุงและขยายความเพิ่มเติมจากบทความที่ผู้เขียนได้เขียนลงพิมพ์ ในที่อื่นมาก่อนหน้านี้ สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลทั้งหมด ผู้เขียนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 • ความสำคัญของเวลา
 • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การสร้างวรรค์อารยธรรม

 • อารยธรรมสมัยโบราณ
 • การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20

 • เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
 • ระบบฟิวดัล
 • สงครามครูเสด
 • การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 • การสำรวจทางทะเล
 • การปฏิรูปศาสนา
 • การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
 • การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
 • การปฏิวัติทางภูมิปัญญา
 • ลัทธิจักรวรรดินิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

 • ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เหตุการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21