ประถมศึกษา 3

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.3 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2332201110

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :จำนงค์ ภาษาประเทศ และคณะ

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมคู่มือครูและแนวทางการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

วิทยาศาสตร์ ป.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
การถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
การสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรโลก
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารรอบตัว
สมบัติของวัสดุ
การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
แรงดึงดูดของโลก
วัตถุเคลื่อนที่เมื่อมีแรงกระทำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าในบ้าน
ไฟฟ้ามาจากไหน
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศบนโลก
น้ำกับสิ่งมีชีวิต
คุณภาพของน้ำ
อากาศกับสิ่งมีชีวิต
การเคลื่อนที่ของอากาศ

บรรณานุกรม