ประถมศึกษา 6

Cool Kids 6 (student's book)

Cool Kids 6 (student's book)

Cool Kids 6 (student

รหัสหนังสือ : 7371215100

จำนวน : 112 หน้า

ผู้แต่ง :Jeanette Greenwell

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

 • สร้างเสริมจินตนาการของผู้เรียนผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • พัฒนาทักษะของผู้เรียนทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน
 • มีหน้าทบทวนความรู้เดิมซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • มีเคล็ดลับความรู้ที่มีประโยชน์แล่าน่าสนใจให้กับผู้เรียน

 

:: สารบัญ

 1. Amazing Body
 2. Think green
 3. Books!Books!Books!
 4. Natural disasters
 5. Let's have fun
 6. Taking Action
 7. What will happen
 8. Space travel
 9. If I'm healthy
 10. Why, Oh why?