หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 3

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 3

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2432211100

จำนวน : 106 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก ระดับชั้น ม.1-3 เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา เพื่อพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

:: สารบัญ

กิจกรรมที่ 1    ยกน้ำแข็งด้วยเส้นด้าย

                  ฝึกทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน : แบ่งตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกา

                  ฝึกทักษะการคิดอย่างมีขั้นตอน : เขาทำอะไร

กิจกรรมที่ 2    ถั่วเหลืองจอมพลัง

กิจกรรมที่ 3    หลอดพลาสติกนำแสง

กิจกรรมที่ 4    ปะการังแสนสวย

กิจกรรมที่ 5    ลูกโป่งเล่นกล

กิจกรรมที่ 6    แข่งขันเป่าลูกโป่งในขวด

กิจกรรมที่ 7    ความคิดสร้างสรรค์ของหนู

กิจกรรมที่ 8    กระดาษติดไฟแต่ไม่ไหม้

กิจกรรมที่ 9    ดอกไม้ไฟ

กิจกรรมที่ 10  แสงอาทิตย์ยามเย็น

กิจกรรมที่ 11  พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้

กิจกรรมที่ 12  ตามหาคู่

กิจกรรมที่ 13  ดูด-ผลักกันได้อย่างไร

กิจกรรมที่ 14  น้ำปูนใสเล่นกล

กิจกรรมที่ 15  ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1

กิจกรรมที่ 16  ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2