แม็คประถมปลาย เล่มที่ 1 ปีที่ 29 มิถุนายน 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 1 ปีที่ 29 มิถุนายน 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 1 ปีที่ 29 มิถุนายน 2556

รหัสหนังสือ : 4350056001

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

  • ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
  • คอลัมน์ออกกำลังกายสมอง การทำกิจกรรมส่งเสริมด้านไอที โลกที่น่าสนใจ สำนวนภาษาอังกฤษ ตอบคำถามในรูปแบบการ์ตูน และเขียนเรื่องจากภาพ

:: สารบัญ

ป.4

Computer Kids : by Hi! Tech

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

ระบบสุริยะ(ตอนที่1)

ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช

ขนมไทยไร้เทียมทาน,ออมไว้กำไรชีวิต,การผจญภัยของสุดสาคร(ตอนที่1),การอ่านในใจ,การอ่านจับใจความ,สำนวน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์ , อ.ถนิมใจ สมุทวณิช

ภูมิศาสตร์, พระพุทธศาสนา(1)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

การทักทาย การแนะนำตนเองและบุคคลใกล้ตัวและการพูดแทรกอย่างสุภาพ

สถานีแม็ค : พี่ๆ กอง บ.ก

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.พิชัย แสนเสนา

จำนวนนับ

วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต(1)

ภาษาไทย : อ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

สายน้ำ สายชีวิต,ครอบครัวพอเพียง,กำเนิดผิดพ้นค้นทั้งหลาย,การอ่านร้อยกรอง,การตั้งคำถามและการตอบคำถาม,การอ่านเพื่อจับใจความ,การเขียนและการพูดแสดงความรู้สึก

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.นวธรภร ชูแก้ว

ภูมิศาสตร์(1) , พระพุทธศาสนา(1)

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Commands, Requests and Suggestions

Brain Exercise : อมยิ้ม

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์

จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตยสุทธิกุล

อาหารและสารอาหาร

ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์

จากผาแต้ม...สู่อียิปต์,ควาย ข้าว และชาวนา,ชมรมคนรักวรรณคดี,พยางค์และคำ, อักษร 3 หมู่, คำเป็น คำตาย, การผันวรรณยุกต์, ความหมายของคำ, การหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง และการนำความรู้ ความคิดจากการอ่าน การฟัง ไปใช้ในการดำเนินชีวิต, การเขียนสื่อสาร

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช

ภูมิศาสตร์(1) , พระพุทธศาสนา(1)

ภาษาอังกฤษ :  อ.พุทธสอน ไชยเดชะ

School Supplies & Our Living

 

นิทานบ้านคุณยาย ปี 2 : คุณยายมนตรา

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก 

อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ

ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ