แม็ค ม.ต้น เล่ม 1 ปีที่ 33 มิถุนายน 2556

แม็ค ม.ต้น เล่ม 1 ปีที่ 33 มิถุนายน 2556

แม็ค ม.ต้น เล่ม 1 ปีที่ 33 มิถุนายน 2556

รหัสหนังสือ : 4400056001

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

  • ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
  • คอลัมน์คอมพิวเตอร์ เกมที่เหมาะกับเด็ก แกรมมา งานประดิษฐ์ ที่สุดในโลก แนะแนวการศึกษาต่อ และประวัติศาสตร์

:: สารบัญ

แนวแนวการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์

  • พื้นฐาน : สมบัติของจำนวนนับ
  • พื้นเพิ่มเติม : จำนวนและตัวเลข
วิทยาศาสตร์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษามีพลัง, วิถีงามความพอเพียง, สมบัติวรรณคดีของไทย, พลังภาษา, การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ, การอ่านพิจารณาคุณค่าของเรื่องที่อ่าน, คำเชื่อม ,อักษรที่ไม่ออกเสียง, การอ่านพยางค์ที่มี รร (รอหัน), พยางค์หนัก พยางค์เบา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์(1), ศาสนา(1)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Nouns, Articles and Connectors
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์

อัตราส่วนและร้อยละ

วิทยาศาสตร์
การจำแนกสาร
ภาษาไทย
พูดดี มีเสน่ห์, ออมไว้ใส่ถุงแดง, ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย, ความรู้เกี่ยวกับการพูด, มารยาทในการพูด , การพูดในโอกาสต่างๆ, การย่อความ, ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายอัญประกาศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์(1), ศาสนา(1)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Sentence of Phrase
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
มัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์

  • พื้นฐาน : พื้นที่ผิวและปริมาตร
  • พื้นเพิ่มเติม : กรณฑ์ที่สอง
วิทยาศาสตร์
แรงและการเคลื่อนที่
ภาษาไทย
ภาษาในวรรณคดีไทย, บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก, นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์ , พระพุทธศาสนา(1)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Complex Sentence
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension