มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบรับตรง ภาษาอังกฤษ

เก็งข้อสอบรับตรง ภาษาอังกฤษ

เก็งข้อสอบรับตรง ภาษาอังกฤษ

รหัสหนังสือ : 1921201100

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :มัณทิญา ชวนะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 33 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือสำหรับมุ่งสอบรับตรง และClearing house หรือสอบPAT ในระบบAdmission ที่มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 540ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สามารถสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

Part one : Listening-Speaking Skill

Part  two : Reading Skill

Part three : Writing Skill

เฉลย Part one : Listening-Speaking Skill

เฉลย Part  two : Reading Skill

เฉลย Part three : Writing Skill

 

ข้อสอบส่วนที่ 2

Set 1

Set 2

Set 3

เฉลย Set 1

เฉลย Set 2

เฉลย Set 3