มัธยมศึกษาปีที่ 6

English Explorer3 (workbook)

English Explorer3 (workbook)

English Explorer3 (workbook)

รหัสหนังสือ : 7501232110

จำนวน : 111 หน้า

ผู้แต่ง :Jane Bailey

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Starter

Unit 1 Home and school

Unit 2 Performers and artists

Consolidation Units 1 and 2

 

Unit 3 Your health

Unit 4 Caring for the planet

Consolidation Units 3 and 4

 

Unit 5 Family life

Unit 6 Science and technology

Consolidation Units 5 and 6

 

Unit 7 Citizens

Unit 8 Travel

Consolidation Units7 and 8

Working with words