มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์

เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์

เก็งข้อสอบรับตรง คณิตศาสตร์

รหัสหนังสือ : 1922301100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :ชัยยะ เรียบเลิศหิรัญ

ราคาปก : 135 บาท

ส่วนลด : 40 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือสำหรับมุ่งสอบรับตรง และClearing house หรือสอบPAT ในระบบAdmission ที่มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 390ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด สามารถสร้างประสบการณ์ทำแบบทดสอบเหมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

ข้อสอบส่วนที่ 1

เรื่องที่ 1 เซต

เรื่องที่ 2 จำนวนจริง

เรื่องที่ 3 ตรรกศาสตร์

เรื่องที่ 4 ทฤษฎีจำนวน

เรื่องที่ 5 เมทริกซ์

เรื่องที่ 6 กำหนดการเชิงเส้น

เรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์

เรื่องที่ 8 ฟังก์ชัน

เรื่องที่ 9 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เรื่องที่ 10 ลำดับและอนุกรม

เรื่องที่ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

เรื่องที่ 12 เวกเตอร์

เรื่องที่ 13 ตรีโกณมิติ

เรื่องที่ 14 จำนวนเชิงซ้อน

เรื่องที่ 15 ความน่าจะเป็น

เรื่องที่ 16  สถิติ

เรื่องที่ 17 แคลคูลัส

เฉลยเรื่องที่ 1 เซต

เฉลยเรื่องที่ 2 จำนวนจริง

เฉลยเรื่องที่ 3 ตรรกศาสตร์

เฉลยเรื่องที่ 4 ทฤษฎีจำนวน

เฉลยเรื่องที่ 5 เมทริกซ์

เฉลยเรื่องที่ 6 กำหนดการเชิงเส้น

เฉลยเรื่องที่ 7 ความสัมพันธ์

เฉลยเรื่องที่ 8 ฟังก์ชัน

เฉลยเรื่องที่ 9 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

เฉลยเรื่องที่ 10 ลำดับและอนุกรม

เฉลยเรื่องที่ 11 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

เฉลยเรื่องที่ 12 เวกเตอร์

เฉลยเรื่องที่ 13 ตรีโกณมิติ

เฉลยเรื่องที่ 14 จำนวนเชิงซ้อน

เฉลยเรื่องที่ 15 ความน่าจะเป็น

เฉลยเรื่องที่ 16  สถิติ

เฉลยเรื่องที่ 17 แคลคูลัส

 

ข้อสอบชุดที่ 2

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่  3

ชุดที่  4

ชุดที่  5

ชุดที่  6

เฉลยชุดที่ 1

เฉลยชุดที่ 2

เฉลยชุดที่  3

เฉลยชุดที่  4

เฉลยชุดที่  5

เฉลยชุดที่  6