ประถมศึกษา 6

Modern ภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

Modern ภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

Modern ภาษาไทย ป.6 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1371104110

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์, ผศ.สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

- เนื้อหาสอดคล้องตามตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
- มีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียน
- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคและปลายภาค

:: สารบัญ

ภาคเรียนที่ 1

ภาษาพาที

เรื่องที่ 1  จากผาแต้ม...สู่อียิปต์

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 2  ควาย ข้าวและชาวนา
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 3  อ่านป้ายได้สาระ
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 4  กทลีตานี
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 5  ละครย้อนคิด
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 6  กลอนกานท์จากบ้านไทย
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 7  กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 8  ไม้งามในสวนแก้ว
 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ 9  ชมรมคนรักวรรณคดี
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 10  นักสืบทองอิน
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ 11  การเดินทางของพลายน้อย
 • คำศัพท์น่ารู้
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

 

ภาคเรียนที่ 2

ภาษาพาที

เรื่องที่ 12  ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 13  ช้อนกลางสร้างสุขภาพ

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 14  สวยร้านสายลับ

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 15  สี่ศิษย์พระดาบส

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 16  หนึ่งในประชาคม

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 17  เสียแล้วไม่กลับคืน

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 18  นิทานแสนสนุก

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 19  พ่างเพี้ยงพสุธา

 • คำศัพท์น่ารู้
 • หลักและการใช้ภาษา
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

วรรณคดีลำนำ

เรื่องที่ 20  อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี

 • คำศัพท์น่ารู้
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 21  ศึกสายเลือด

 • คำศัพท์น่ารู้
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน

เรื่องที่ 22  สมุดมิตรภาพ

 • คำศัพท์น่ารู้
 • ทบทวนชวนคิดและเขียน