มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3

หนังสือเรียนฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2512521110

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐภัสสร และประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นกล

 1. การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
 2. คลื่นผิวน้ำ
 3. การซ้อนทับของคลื่น
 4. สมบัติของคลื่น
 5. การสั่นพ้องและคลื่นนิ่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  เสียง

 1. ธรรมชาติของเสียง
 2. อัตราเร็วของเสียง
 3. การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผ่านตัวกลาง
 4. ความเข้มเสียงและการได้ยิน
 5. เสียงดนตรี
 6. บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง
 7. ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แสงและทัศนอุปกรณ์

 1. การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง
 2. การสะท้อนของแสง
 3. การหักเหของแสง
 4. เลนส์บาง
 5. ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง
 6. ทัศนอุปกรณ์
 7. ความสว่าง
 8. การถนอมสายตา
 9. ตาและการมองเห็นสี
 10. สี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แสง

 1. การแทรกสอดของแสง
 2. การเลี้ยวเบนของแสง
 3. เกรตติง
 4. การกระเจิงของแสง