มัธยมศึกษาปีที่ 2

English in motion 2 (wb)

English in motion 2 (wb)

English in motion 2 (wb)

รหัสหนังสือ : 7421217110

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :Gill Holley, Rob Metcalf

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขาว-ดำ แบบฝึกหัด English In motion 2 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาสอดคล้องและสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้แบบฝึกหัด English In motion 2 ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรฯ 51

 

:: สารบัญ

Unit 1 Friends
Unit 2 About town
Unit 3 Let’s go! 
Unit 4 Prodigies
Unit 5 Telling tales
Unit 6 Electric! 
Unit 7 Health
Unit 8 Bright future
Unit 9 Take action