ประถมศึกษา 3

New say hello 3 (WB)

New say hello 3 (WB)

New say hello 3 (WB)

รหัสหนังสือ : 7331211110

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช และคณะ

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

แบบฝึกหัด New Say Hello 3 จัดทำขึ้นตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ51 ได้รับใบอนุญาตและขึ้นบัญชีรายชื่อ สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน New Say Hello 3 STUDENT BOOK

:: สารบัญ

UNIT 1 My School

UNIT 2  At School

UNIT 3  Our Food

UNIT 4 Daily Routine

UNIT 5 Good Health

UNIT 6 Our weekend

UNIT 7 At the Zoo