มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 สังคมศึกษา

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 สังคมศึกษา

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 สังคมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1430105100

จำนวน : 232 หน้า

ผู้แต่ง :อรทิรา รัตน์พงษ์โสภิต

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

มุ่งฝึกทักษะ สร้างความเข้าใจ และฝึกการคิดวิเคราะห์ เพื่อประเมินตนเองและเตรียมสอบ O-NET มีข้อสอบเข้มข้นกว่า 750 ข้อ สอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนดเสทอนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

รหัสวิชา 92 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ชุดที่ 9

ชุดที่ 10

ชุดที่ 11

ชุดที่ 12

ชุดที่ 13

ชุดที่ 14

ชุดที่  15

 

เฉลย

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ชุดที่ 9

ชุดที่ 10

ชุดที่ 11

ชุดที่ 12

ชุดที่ 13

ชุดที่ 14

ชุดที่  15