วารสารแม็ค ม.ต้น ปีที่ 33 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ปีที่ 33 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม 2556

วารสารแม็ค ม.ต้น ปีที่ 33 ฉบับที่2 เดือนกรกฎาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4400056002

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์แม็ค

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

  • ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
  • คอลัมน์คอมพิวเตอร์ เกมที่เหมาะกับเด็ก แกรมมา งานประดิษฐ์ ที่สุดในโลก แนะแนวการศึกษาต่อ และประวัติศาสตร์

:: สารบัญ

แนวแนวการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์

  • พื้นฐาน : ระบบจำนวนเต็ม
  • พื้นเพิ่มเติม : การประยุกต์ 1
วิทยาศาสตร์
สารรอบตัว
ภาษาไทย
เพื่อนกัน, แต่งให้งามตามที่เหมาะ , นิราศภูเขาทอง, ภาษาพูด-ภาษาเขียน, คำนาม, คำสรรพนาม,การสรุปใจความสำคัญ, คำประสม
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์(2), ศาสนา(2)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Quantity Words
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์

  • พื้นฐาน : การวัดความยาว
  • พื้นเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง
วิทยาศาสตร์
ปฏิกิริยาเคมี
ภาษาไทย
เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข, ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง,โคลงภาพพระราชพงศาวดาร, การโน้มน้าวใจ, เรื่องสั้น, คำซ้อน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์(2), ศาสนา(2)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Question Words}Question Tags
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
มัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์

  • พื้นฐาน : ระบบสมการเชิงเส้น
  • พื้นเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม
วิทยาศาสตร์
โมเมนต์ของแรง
ภาษาไทย
อะไรๆก็ "ไม่เป็นไร", มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม, เช้าฮาเย็นเฮ, เรียนรู้เรื่องโฆษณาและอิทธิพลของภาษาโฆษณา,การจับประเด็นสำคัญ, ภาษาปาก, ศัพท์วิชาการ, ศัพท์บัญญัติ, คำทับศัพท์, ภาษาในการสื่อสาร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (1)
พระพุทธศาสนา (2)
ภาษาอังกฤษ
Grammar Points : Question Words
Dialogues
Vocabulary and Reading Comprehension
ส่วนเสริม
IT...I Teens
แกรมมาร์ ฮาๆ หมูๆ
เจ้านายองค์สำคัญ
กาลครั้งหนึ่งในอุษาคเนย์
ที่สุดในโลก
give-gift game
Zootime