มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.2

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.2

หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา ม.2

รหัสหนังสือ : 2423113100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :พิชาติ แก้วพวง

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาการรวมตัวกันของอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ความหลายหลายของทรัพยากรในอาเซียน อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน แหล่งมรดกโลกใน
อาเซียน การสร้างสัมพันธไมตรีกับภาคีนอกอาเซียน การพัฒนาอาเซียนสู่การศึกษาเพื่อปวงชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน การจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยเน้นการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน รวมทั้งการนำสังคมและวัฒนธรรมไทยไปสู่อาเซียน

:: สารบัญ