ประถมศึกษา 3

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)

New สรุปเข้มภาษาไทย ป.3 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1331106110

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :วรวรรณ ศรีสงคราม

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

สรุปเนื้อหาสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3 ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ทุกสนามสอบ ตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาพาที

 • ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
 • แต่เด็กซื่อไว้

วรรณคดีลำนำ

 • กระต่ายไม่ตื่นตูม

หลักและการใช้ภาษา

 • ทบทวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
 • พยัญชนะ ฑ
 • สระเปลี่ยนรูป
 • ทบทวนตัวสะกด
 • การใช้ถ้อยคำสุภาพ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาพาที

 • ป่านี้มีคุณ
 • อาหารดี ชีวีมีสุข

วรรณคดีลำนำ

 • แม่ไก่อยู่ในตระกร้า

หลักและการใช้ภาษา

 • มาตราตัวสะกด
 • ความหมายของคำ
 • การผันวรรณยุกต์
 • คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาพาที

 • ทำดีอย่าหวั่นไหว
 • พลังงานคือชีวิต

วรรณคดีลำนำ

 • เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

หลักและการใช้ภาษา

 • การอ่านคำ
 • คำคล้องจอง
 • กลอนสี่
 • คำขวัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาพาที

 • ความฝันเป็นจริงได้
 • ภูมิใจภาษาไทยของเรา

หลักและการใช้ภาษา

 • คำที่มี ฤ ฤา
 • คำที่ใช้ บัน บรร
 • คำที่ใช้ รร
 • คำพ้อง
 • คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง
 • ภาษาไทยถิ่น

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ภาษาพาที

 • คิดไป รู้ไป
 • นอกเมือง...ในกรุง

วรรณคดีลำนำ

 • ลูกแกะของซาฟียะห์

หลักและการใช้ภาษา

 • คำที่มีไม้ทัณฑฆาต
 • คำนาม
 • การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน
 • การพูดและเขียนบรรยาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ภาษาพาที

 •  ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
 • ประชาธิปไตยใบเล็ก

วรรณคดีลำนำ

 • กาเหว่าที่กลางกรุง

หลักและการใช้ภาษา

 • คำสรรพนาม
 • คำกริยา
 • คำที่ใช้ ำ และัม
 • คำที่ใช้ ใ_,ไ_,ไ_ย และ ัย
 • การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ภาษาพาที

 • ของดีในตำบล
 • ธรรมชาติเจ้าเอย

วรรณคดีลำนำ

 • ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

หลักและการใช้ภาษา

 • คำวิเศษณ์
 • ประโยคสื่อสาร
 • การตั้งคำถามและตอบคำถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ภาษาพาที

 • เล่นคำทาย
 • บันทึกความหลัง

หลักและการใช้ภาษา

 • สำนวน
 • การใช้พจนานุกรม
 • การใช้เครื่องหมายต่างๆ
 • การบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน