มัธยมศึกษาปีที่ 3

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.3

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.3

New สรุปเข้มภาษาไทย ม.3

รหัสหนังสือ : 1431106110

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร. สุชาวดี เกษมณี

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 95 บาท

:: รายละเอียด

สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง
 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

วรรณคดีวิจักษ์

 • ภาษาในวรรณคดีไทย
วิวิธภาษา
 • อะไรๆก็ "ไม่เป็นไร"
 • มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
ความรู้ทางภาษา
 • ภาษาในการสื่อสาร
 • การโฆษณา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
วรรณคดีวิจักษ์
 • บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
วิวิธภาษา
 • เช้าฮาเย็นเฮ
 • เขียนงานตามรูปแบบ
ความรู้ทางภาษา
 • ศัพท์วิชาการ
 • การเขียนรายงานโครงงาน
 • ภาษาปาก
 • การย่อความ
 • ประโยชน์และมารยาท
 • การดูและการฟัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
วรรณคดีวิจักษ์
 • นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณี
วิวิธภาษา
 • เพลงนี้มีประวัติ
 • มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
ความรู้ทางภาษา
 • สารคดีเชิงประวัติ
 • การใช้คำตามความหมาย
 • บทความ
 • ภาษาถิ่น
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
วิวิธภาษา
 • รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม : เปิงซงกราน
 • ที่เรียกว่าก้าวหน้า
ความรู้ทางภาษา
 •  การใช้คำเชื่อม ที่ ซึ่ง อัน
 • คำยืมภาษามอญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วรรณคดีวิจักษ์
 • พระบรมราโชวาท
วิวิธภาษา
 • กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี
 • คิดดีก็ได้บุญ : ใส่บาตร
ความรู้ทางภาษา
 • การเปลี่ยนแปลงของภาษา
 • การเขียนอธิบาย
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • มารยาทในการเขียน
 • การใช้คำเชื่อม
 • คำอุทาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
วรรณคดีวิจักษ์
 • อิศรญาณภาษิต
วิวิธภาษา
 • ปาร์ตี้บาร์บีคิว
ความรู้ทางภาษา
 • คำยืมภาษาต่างประเทศ
 • ความสัมพันธ์ของนามกับกริยา
 • ความรู้เกี่ยวกับการฟัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
วรรณคดีวิจักษ์
 • บทพากย์เอราวัณ
วิวิธภาษา
 • ความรักใดควรใฝ่หา
ความรู้ทางภาษา
 • ฉันทลักษณ์ของโคลง
 • ประโยคซับซ้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
วิวิธภาษา
 • คำขวัญโน้มจิต โน้มคิดคำคม
 • ล้วนบุญคุณอุ้มชีวิตคิดทดแทน
ความรู้ทางภาษา
 •  คำและสำนวน
 • คำขวัญ คติพจน์ คำคม และคำแสลง
 • การพูดในที่ประชุมชน