ประถมศึกษา 1

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.1 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.1 (ปรับปรุงใหม่)

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.1 (ปรับปรุงใหม่)

รหัสหนังสือ : 1311104110

จำนวน : 170 หน้า

ผู้แต่ง :เกศแก้ว เพ็งพริ้ง

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

ขยันก่อนสอบ ภาษาไทย ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และ
ฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป
 

 

:: สารบัญ

ภาษาพาที 
- ใบโบก ใบบัว
- ภูผา
- เพื่อนกัน
- ตามหา
- ไปโรงเรียน
- โรงเรียนลูกช้าง
- เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
- พูดเพราะ
- เกือบไป
- เพื่อนรู้ใจ
- ช้างน้อยน่ารัก
- วันสงกรานต์
วรรณคดีลำนำ
- เจ้าเนื้ออ่อน เอย
- มา เล่น กัน ไหม
- ของ เธอ ของ ฉัน
- ฝน ตก แดด ออก
- เรา รัก เมืองไทย
- ตั้งไข่ ล้ม ต้ม ไข่ กิน
- แมว เหมียว
- กระต่าย กับ เต่า
ความรู้ทางภาษา 
- พยัญชนะไทย
- สระ -า
- สระ -ี
- สระ -ู
- สระ เ-
- สระ แ-
- สระ โ-
- สระ ไ-
- สระ ใ-
- สระ -ื
- สระ เ-ีย
- สระ -ัว
- สระ -ะ
- สระ -ิ
- สระ -ึ
- สระ -ุ
- สระ -ำ
- สระ เ-า
- สระ เ-ะ
- สระ แ-ะ
- สระ โ-ะ
- สระ เ-าะ
- สระ -อ
- สระ เ-อะ
- สระ เ-อ 
- สระ เ-ือ
- วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์
- ตัวสะกด
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดที่ 3
แบบทดสอบขุดที่ 4