วารสารแม็คป.ปลาย ฉบับที่ 3 ปีที่ 29 เดือนสิงหาคม 2556

วารสารแม็คป.ปลาย ฉบับที่ 3 ปีที่ 29 เดือนสิงหาคม 2556

วารสารแม็คป.ปลาย  ฉบับที่ 3 ปีที่ 29 เดือนสิงหาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4350056003

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์แม็ค

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Computer kids : Hi!Tech

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

การคูณ,การหาร

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด (ตอนที่1)

ภาษาไทย : ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช

ชีวิตที่ถูกเมิน,โอม พินิจมหาพิจารณา,ระบำสายฟ้า, ชนิดของคำ, ประโยคสื่อสาร, การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์, การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น, การสรุปเรื่อง, การเว้นวรรค, เครื่องหมายวรรคตอน, การเขียนย่อหน้า

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์ 

เศรษฐศาสตร์(2)

ภาษาอังกฤษ : อ.บุญโฮม ชูสกุล

การใช้พจนานุกรมและคำนาม (เอกพจน์และพหูพจน์)

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.พิชัย แสนเสนา

เศษส่วน

วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

วัสดุและสมบัติของวัสดุ

ภาษาไทย : อ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

ประชาธิปไตยใบกลาง, ร่วมแรงร่วมใจ,คำเชื่อม,คำอุทาน, การย่อความ, การฟังและการอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ, แผนภาพโครงเรื่อง, การอ่านข่าวสารทางราชการ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม :อ.นวธรภร ชูแก้ว

เศรษฐศาสตร์(1)

ภาษาอังกฤษ : อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

Personal Pronoun และ Possessive (Adjective & Pronoun)

Brain Exwecise : อมยิ้ม

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์

ตัวประกอบของจำนวนนับ, เส้นขนาน

วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตยสุทธิกุล

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์

ละครย้อนคิด, กลอนกานท์บ้านไท, ชนิดของคำ(ต่อ), ประโยคเพื่อการสื่อสาร,การเขียนเรียงความ, กาพย์ยานี11, การอ่านกลอนเสภา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช

เศรษฐศาสตร์ , พระพุทธศาสนา(3)

ภาษาอังกฤษ :  อ.พุทธสอน ไชยเดชะ

Verb

 

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก 

OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า

อย่าทำ จำไว้เลย : พี่กินทามะ

ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ

เปิดบ้านสุขศีกษา : พี่ลาปิน

สถานีแม็ค : พี่ๆกอง บ.ก.