มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3

เก็งข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3

เก็งข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 1430106100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :จุฑาฎา เทพวรรณ

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 36 บาท

ราคาพิเศษ : 84 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 540 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
- พร้อมประเมินตนเองและเตรียมสอบ O-NET
- มุ่งฝึกทักษะ สร้างความเข้าใจ และฝึกการคิดวิเคราะห์
- สอดคล้องตามที่ สทศ กำหนด เสมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์  
  ชุดที่ 1    
  ชุดที่ 2    
  ชุดที่ 3    
  ชุดที่ 4    
  ชุดที่ 5    
  ชุดที่ 6    
  ชุดที่ 7    
  ชุดที่ 8    
  ชุดที่ 9    
  ชุดที่ 10    
  ชุดที่ 11    
  ชุดที่ 12    
เฉลย    
  ชุดที่ 1    
  ชุดที่ 2    
  ชุดที่ 3    
  ชุดที่ 4    
  ชุดที่ 5    
  ชุดที่ 6    
  ชุดที่ 7    
  ชุดที่ 8    
  ชุดที่ 9    
  ชุดที่ 10    
  ชุดที่ 11    
  ชุดที่ 12