ประถมศึกษา 6

ติวเข้ม O-NET ป.6

ติวเข้ม O-NET ป.6

ติวเข้ม O-NET ป.6

รหัสหนังสือ : 1990120100

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 200 บาท

ส่วนลด : 20 บาท

ราคาพิเศษ : 180 บาท

:: รายละเอียด

- เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ทุกรูปแบบ      
- ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมั่นใจด้วยแนวข้อสอบ O-NET แบบเดิม    
- เพิ่มทักษะการคิดด้วยแนวข้อสอบ PISA แบบใหม่    
- สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนด เสมือนได้ทำข้อสอบจริง    

:: สารบัญ

รหัสวิชา 61 ภาษาไทย
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 63 ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 64 คณิตศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 65 วิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 66 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 67 ศิลปะ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
หัสวิชา 68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย