มัธยมศึกษาปีที่ 6

ติวเข้ม O-NET ม.6

ติวเข้ม O-NET ม.6

ติวเข้ม O-NET ม.6

รหัสหนังสือ : 1990122100

จำนวน : 504 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 260 บาท

ส่วนลด : 26 บาท

ราคาพิเศษ : 234 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมเฉลยละเอียด
- เตรียมพร้อมและฝึกทักษะการคิดสำหรับการสอบ O-NET
- ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมั่นใจ พร้อมประเมินตนเอง
- สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนด เสมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 06 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 07 ศิลปะ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย