มัธยมศึกษาปีที่ 3

ติวเข้ม O-NET ม.3

ติวเข้ม O-NET ม.3

ติวเข้ม O-NET ม.3

รหัสหนังสือ : 1990121100

จำนวน : 380 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 230 บาท

ส่วนลด : 69 บาท

ราคาพิเศษ : 161 บาท

:: รายละเอียด

- เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET ทุกรูปแบบ
- ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมั่นใจด้วยแนวข้อสอบ O-NET แบบเดิม
- เพิ่มทักษะการคิดด้วยแนวข้อสอบ PISA แบบใหม่
- สอดคล้องตามที่ สทศ. กำหนด เสมือนได้ทำข้อสอบจริง

:: สารบัญ

รหัสวิชา 91 ภาษาไทย
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 96 สุขศึกษาและพลศึกษา
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
รหัสวิชา 97 ศิลปะ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย 
หัสวิชา 98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2 
เฉลย