แม็คประถมปลาย เล่มที่ 5 ปีที่ 29 ตุลาคม 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 5 ปีที่ 29 ตุลาคม 2556

แม็คประถมปลาย เล่มที่ 5 ปีที่ 29 ตุลาคม 2556

รหัสหนังสือ : 4350056005

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

Computer Kids : Hi! Tech

ปริศนาท้าชน : นักสืบเนโกะ

 

ป.4

คณิตศาสตร์ : อ.ลัดดา เสือสืบพันธุ์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ : อ.นฤมล พ่วงประสงค์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย : อ.ณัฐพงษ์ ลี้ระเดช

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :

อ.เนาวรัตน์ ตันติเวทย์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาอังกฤษ: อ.บุญโฮม ชูสกุล

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 

ป.5

คณิตศาสตร์ : อ.ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ : อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย : ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นวธรภร ชูแก้ว  

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาอังกฤษ: อ.ยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

อย่าทำจำไว้เลย : พี่กินทามะ

 

ป.6

คณิตศาสตร์ : อ.อรวรรณ ไม้สนธิ์  

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ : อ.จินตนา ตันตสุทธิกุล

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาไทย : อ.อภิษฎา ขาวสุทธิ์  

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : อ.นฤมล วชิระชูเดช

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ภาษาอังกฤษ : อ.พุทธสอน ไชยเดชะ

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

เขียนเรื่องจากภาพ : พี่ชบาติก

OMG! โอ้แม่เจ้า : โอ้ลัลล้า  

Brain Exercise : อมยิ้ม

นิทานบ้านคุณยาย : คุณยายมนตรา