วารสารแม็ค ป.3 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2556

วารสารแม็ค ป.3 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2556

วารสารแม็ค ป.3 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2556

รหัสหนังสือ : 4330056006

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 0 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ลับสมอง ประลองปัญญา : พี่นินิว & พี่ดัมโบ้

ภาษาไทยในเกม : ปริศนาคำทายอะไรเอ่ย

English to You : จับคู่ภาพจากเสียง

คณิตศาสตร์ : อ.วิภาวดี ธนามิตต์

การคูณ

วิทยาศาสตร์ : อ.ปฏิญญา นาฬิเกร์

แรงและการเคลื่อนที่

ภาษาไทย : อ.กัญญาภัค ทองมี

คิดไป รู้ไป, นอกเมือง...ในกรุง, ลูกแกะของซาฟียะห์,

คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต, คำนาม, การเล่าเรื่องจาก

การฟังและการอ่าน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :

.บุหงา จันทนากร หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

ในสังคม (2), ศาสนา

ภาษาอังกฤษ : ดร.ศรีทัย สุขยศศรี

Verb to have และ Verb to do

ศาลาแสนสนุก : หมูขุน

เรื่องเกิด ณ ร้านตัดผม

ปันนา...พาเที่ยว : ปันนา

แบรดฟอร์ด เมืองในฝันของคนสร้างหนัง

บันทึกธูปหอม : ธูปหอม

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน

จริงหรือไม่ ใช่หรือมั่ว : อนัตตา

ข้อเท็จจริง 10 ประการ

ขนมนมเนย : คุณหนูแสนหวาน  

“เครป” คาว...หวาน...ได้ใน 1 เดียว

มหัศจรรย์...ของร่างกาย: Amygdala

เครียดทางใจ กายกลับป่วย

การ์ตูนป่วนสำนวนไทย : ลาปิน

ใกล้เกลือกินด่าง

เรื่องเล่า 108-1009 : พี่ชิวชิว