มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ PAT5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (ปรับปรุง)

เก็งข้อสอบ PAT5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (ปรับปรุง)

เก็งข้อสอบ PAT5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (ปรับปรุง)

รหัสหนังสือ : 1930201110

จำนวน : 244 หน้า

ผู้แต่ง :จุฑาฎา เทพวรรณ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 37 บาท

ราคาพิเศษ : 88 บาท

:: รายละเอียด

 • พิชิตข้อสอบในระบบ Admissions
 • ข้อสอบเข้มข้น 4 ชุด 600 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ สทศ. กำหนด
 • เฉลยละเอียดเพิ่มความรู้ เสริมความเข้าใจ
 • โดย Tutor ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน PAT 5

:: สารบัญ

 • เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู
  • ข้อสอบชุดที่ 1
  • ข้อสอบชุดที่ 2
  • ข้อสอบชุดที่ 3
  • ข้อสอบชุดที่ 4
 • เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู
  • ข้อสอบชุดที่ 1
  • ข้อสอบชุดที่ 2
  • ข้อสอบชุดที่ 3
  • ข้อสอบชุดที่ 4