มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

เก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ภาษาไทย

รหัสหนังสือ : 1430107100

จำนวน : 212 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 36 บาท

ราคาพิเศษ : 84 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 572 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

- ฝึกทักษะ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมประเมิณตนเอง และเตรียมสอบ O-NET

- สอดคล้องตาม สทศ. กำหนดเสมือนได้ทำข้อสอบจริง

 

 

:: สารบัญ

รหัสวิชา 91 ภาษาไทย

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

ชุดที่ 5

ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

ชุดที่ 8

ชุดที่ 9

ชุดที่ 10

ชุดที่ 11

เฉลย

 

 

ชุดที่ 1

 

ชุดที่ 2

 

ชุดที่ 3

 

ชุดที่ 4

 

ชุดที่ 5

 

ชุดที่ 6

 

ชุดที่ 7

 

ชุดที่ 8

 

ชุดที่ 9

 

ชุดที่ 10

 

ชุดที่ 11