มัธยมศึกษาปีที่ 6

Sketch Design

Sketch Design

Sketch Design

รหัสหนังสือ : 1990301100

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 39 บาท

ราคาพิเศษ : 91 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ Sketch Design เล่มนี้ พัฒนาและต่อยอดความคิดมาจากหนังสือคู่มือ CORE PAT 4 (ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์) ซึ่งภายในจะประกอบด้วย ลายละเอียดอุปกรณ์การสเกตช์ อุ่นเครื่อง สเกตช์ด้านข้าง รูปทรงพื้นฐาน การบังแสงและเงา ภาพสามมิติ การอ่านแบบภาพสองมิติ สเกตช์ดีไซน์และผลงานจากนักเรียน โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่ได้ศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ 

:: สารบัญ

1. อุปกรณ์การสเกตช์ (Stationery Sketch)

2. อุ่นเครื่อง (Warm up)

3. สเกตช์ด้านข้าง (Side View Sketch)

4. รูปทรงพื้นฐาน (Basic Shape)

- กล่อง (Blog)

- วงกลม (Circle)

- วงรี (Ellipse)

- ทรงกระบอก (Cylinder)

- ทรงกระบอกแนวนอน (Horizontal Cylinder)

- ทรงหลอด (Tube)

- ทรงกลม (The Sphere)

5. การบังแสงและเงา (Shade and Shadow)

- ค่าน้ำหนัก (Value)

- แสงและเงา (Light & Shade)

- แหล่งกำเนิดแสง (Light Source)

- การเกิดเงา (Shadow)

6. ภาพสามมิติ (Pictorial View)

- ชนิดของภาพสามมิติ  (Pictorial View)

- การอ่านแบบภาพสองมิติ (Reading two-dimensional View)

7. สเกตช์ดีไซน์ (Sketch Design)

- สเกตช์ (Sketch)

- ดีไซน์ (Design)

- รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form)

- รูปทรงอิสระ (Free Form)

- รูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form)

- รูปแบบตามการใช้งาน (From Follow Function)

- การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design)

- การสื่อความหมายด้วยคำ (Key Word)

- การออกแบบการยศาสตร์ (Ergonomic Design)

- Sketch Design

8. ผลงานนักเรียน