ประถมศึกษา 3

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.3

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.3

ขยันก่อนสอบภาษาไทย ป.3

รหัสหนังสือ : 1331105110

จำนวน : 204 หน้า

ผู้แต่ง :สุธีรา รักษาภักดี และ เยาวมาลย์ เชาวศรี

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 30 บาท

ราคาพิเศษ : 70 บาท

:: รายละเอียด

 ขยันก่อนสอบ ภาษาไทย ป.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา และ
ฝึกทำโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค และเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

:: สารบัญ

ภาษาพาที
- ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
- แต่เด็กซื่อไว้
- ป่านี้มีคุณ
- อาหารดี ชีวีมีสุข
- ทำดี...อย่าหวั่นไหว
- พลังงานคือชีวิต
- ความฝันเป็นจริงได้
- ภูมิใจภาษาไทยของเรา
- คิดไป รู้ไป
- นอกเมือง...ในกรุง
- ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
- ประชาธิปไตยใบเล็ก
- ของดีในตำบล
- ธรรมชาติเจ้าเอย
- เล่นคำทาย
- บันทึกความหลัง
วรรณคดีลำนำ
- กระต่ายไม่ตื่นตูม
- แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
- เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
- ลูกแกะของซาฟียะห์
- กาเหว่าที่กลางกรุง
- ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย
หลักและการใช้ภาษา
- พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
- การอ่านคำที่มีพยัญชนะต้น ฑ
- ตัวสะกดและสระเปลี่ยนรูป
- พยางค์ คำกลุ่มคำและประโยค
- ความหมายของคำ
- คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
- การอ่านคำที่มีอักษรควบกล้ำคำที่มีอักษรนำ
- การอ่านคำที่มี ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
- การอ่านคำที่มี รร (ร หัน) และคำที่ใช้ บัน บรร
- คำพ้อง
- คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง
- คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต _
- คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์
- คำที่ใช้ _ำ, _ัม, ใ_, ไ_, ไ_ย และ _ัย
- ประโยคเพื่อการสื่อสาร
- การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน
- การตั้งคำถามและตอบคำถาม
- การอ่านข้อมูลจากแผนที่
- การพูดและเขียนบรรยาย
- การอวยพร
- การเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด
- การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ
- การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
- สำนวน
- คำคล้องจอง
- คำขวัญและกลอนสี่
- คำราชาศัพท์และการใช้ถ้อยคำสุภาพ
- ภาษาถิ่น
- การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
- การใช้พจนานุกรม
แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2