มัธยมศึกษาปีที่ 2

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.2

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.2

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.2

รหัสหนังสือ : 1421108100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

- ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- ทบทวนความรู้ ประเมิณผลด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนสอบกลางภาค และสอบปลายภาค

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ LAS และ O-NET ล่วงหน้า

 

:: สารบัญ

วรรณคดีวิจักษ์

 1. ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
 2. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
 3. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมและสามัคคีเสวก
 4. ศิลาจารึกหลักที่ 1
 5. บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
 6. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
 7. โครงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 8. กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

วิวิธภาษา

 1. พูดดีมีเสน่ห์
 2. ออมไว้ใส่ถุงแดง
 3. เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข
 4. ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
 5. บันทึกท่องโลก
 6. เย็นศิระเพราะพระบริบาล
 7. พรที่สัมฤทธิ์
 8. รื่นเริงเพลงรำวง
 9. พอใจให้สุข
 10. ถกประเด็นทำเป็นรายงาน
 11. ความรับผิดชอบ
 12. โชคดีที่มีภาษาไทย
 13. วันที่ผมตื่นสาย
 14. เด็กชายเจ้าปัญญาและมหากบิลวานร

หลักและการใช้ภาษาไทย

 1. มารยาทในการพูด
 2. การพูดในโอกาสต่างๆ
 3. การย่อความ
 4. เครื่องหมายอัญประกาศ
 5. การโน้มน้าวใจ
 6. เรื่องสั้น
 7. คำซ้อน 4 จังหวะ
 8. การเขียนบันทึก
 9. การเขียนบรรยาย
 10. การเขียนพรรณนา
 11. คำยืมภาษาบาลี – สันสกฤต
 12. คำอวยพร
 13. คำสมาส
 14. เพลงรำวง
 15. การละเล่นพื้นบ้านและการศึกษาคำศัพท์
 16. คำกริยา คำวิเศษณ์ คำนาม (คำลักษณนาม) คำบุพบท
 17. วลีและกริยาวลี
 18. กลอน
 19. การประชุม
 20. เรียงความ
 21. ประโยคในภาษาไทย
 22. ราชาศัพท์
 23. ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 24. นิทาน

เฉลย

     วรรณคดีวิจักษ์

     วิวิธภาษา

     หลักและการใช้ภาษาไทย