มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.3

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.3

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.3

รหัสหนังสือ : 1431107100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบ 800 ข้อ พร้อมเฉลย

- ข้อสอบตรงตามมาตรฐาน และเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET

- ทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

 

:: สารบัญ

วรรณคดีวิจักษ์

 1. ภาษาในวรรณคดีไทย
 2. บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
 3. นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
 4. พระบรมราโชวาท
 5. อิศรญาณภาษิต
 6. บทพากษ์เอราวัณ

วิวิธภาษา

 1. อะไรๆก็ ไม่เป็นไร
 2. มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
 3. เช้าฮาเย็นฮา
 4. เขียนได้ความตามรูปแบบ
 5. เพลงนี้มีประวัติ
 6. มหัศจรรย์แห่งมะละกอ
 7. รู้ตำนานสืบสานวัฒนธรรม
 8. ที่เรียกว่าก้าวหน้า
 9. กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี
 10. คิดดีก็ได้บุญ
 11. ปาร์ตี้ บาร์บีคิว
 12. ความรักใดควรใฝ่หา
 13. คำขวัญโน้มจิต โน้มคิดคำคม
 14. ล้วนบุญคุณอุ้มชีวิตคิดทดแทน

หลักการใช้ภาษาไทย

 1. ภาษาในการสื่อสาร
 2. การโฆษณา
 3. การจับประเด็นสำคัญ
 4. การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
 5. การสร้างค่านิยมใหม่
 6. ศัพท์วิชาการ ศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์
 7. คำภาษาปาก
 8. ภาษากลาง-ภาษาราชการ
 9. ภาษาถิ่น
 10. จดหมายกิจธุระ
 11. สารคดีเชิงประวัติ
 12. การอ่านคำให้ถูกต้อง
 13. บทความ
 14. ปริศนาคำทาย
 15. คำเชื่อม คำบุพบท คำอุทาน
 16. คำยืมภาษามอญและคำยืมภาษาต่างประเทศ
 17. การบอกทิศทาง
 18. การเปลี่ยนแปลงของภาษา
 19. งานเขียนสร้างสรรค์
 20. ประโยคกรรมและประโยคซ้อน
 21. ความสัมพันธ์ของนามกับกริยา
 22. ความรู้เกี่ยวกับการฟัง
 23. โคลง
 24. คำและสำนวน
 25. คำขวัญ คติพจน์ คำคม คำสแลง
 26. การพูดในที่ประชุมชน

เฉลย

วรรณคดีวิจักษ์

วิวิธภาษา

หลักและการใช้ภาษาไทย